Limburg

Het 'Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg' kadert in het TACO2 plan van de provincie Limburg dat Limburg tegen 2020 CO2-neutraal wil maken. Voka - Kamer van Koophandel Limburg onderschrijft deze doelstelling volledig. Daarom wil ze zich samen met de Limburgse bedrijven inzetten om de CO2-uitstoot in de provincie terug te dringen.

Contact VOKA Limburg: