Thema: 6. Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling

Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling.