Thema: 9. Kwaliteit van de directe leefomgeving

Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, lichthinder, en emissies naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater.